Quant temps pot trigar aquesta implantació?

El temps mitjà d’implantació és molt variable. Hi intervenen factors com la complexitat dels processos de l’empresa, la dedicació del seu personal, el nivell d’implantació exigit, etc. Una implantació que requereix poca personalització pot implantar-se en un mínim de 3 mesos, però és molt poc freqüent. Els valors més habituals són de 6 a 9 mesos.

Hi ha la idea errònia que aquests tipus de projectes tenen un cost perquè consumeixen diners, temps i esforços. Això no és així. Succeeix, simplement, que amb aquests projectes, al marge de la implantació tècnica, es realitza una veritable organització del negoci . El cost d’aquesta reorganització es recupera àmpliament per la simplicitat i agilitat que confereix el nou sistema al negoci i per l’alliberament de recursos que poden dedicar-se a noves tasques més productives. No hem d’oblidar que tots els experts vaticinen una manca de personal a mig termini, així que hem de preparar-nos, ara que podem.

ERP - Sistemes de Gestió - Enterprise Resource Planning

"La tecnologia al servei de la gestió"
AdPime Iberia, S.L.
Informació de contacte:

AdPime Iberia, S.L.
C/ Sant Ferran. 36 L2
08330 Premià de Mar
Telèfon: 937 515 932
e-mail: w6@adpime.com

El cost d’aquesta reorganització es recupera àmpliament per la simplicitat i agilitat que confereix el nou sistema al negoci

Principal | Serveis | ERP | Qui Som