Què és un ERP?

L’ERP (Enterprise Resource Planning) és un sistema integral de gestió empresarial amb la missió de facilitar la planificació de tots els recursos de l’empresa mitjançant el modelat i automatització de la majoria de processos de l’empresa de les àrees:

El més destacable d’un ERP és que unifica i ordena tota la informació de l’empresa en un sol lloc. D’aquesta forma, qualsevol incidència és a la vista de forma immediata, possibilitant la presa de decisions de forma més ràpida i segura, escurçant els cicles productius. Amb un ERP, tindrem l’empresa sota control i incrementarem la qualitat dels nostres serveis i productes.

La implantació d’un ERP comporta l’eliminació de barreres inter-departamentals: la informació flueix per tota l’empresa eliminant la improvisació per falta d’aquesta . Els ERP són una evolució dels sistemes MRP, que estaven enfocats únicament a la planificació de materials i capacitats productives. Els ERP disposen d’eines per a efectuar la planificació dels treballs en planta. Aquesta planificació s’efectua enfrontant els requeriments de materials i la capacitat dels productes a fabricar contra les existències i les capacitats sense assignar. Els ERP més complets ofereixen mòduls per a planificar a capacitat finita.

Els ERP són el nucli d’altres aplicacions, com poden ser el CRM (gestió de les relacions amb els clients), el Data Mining (conversió de dades en informació útil), etc.

ERP - Sistemes de Gestió - Enterprise Resource Planning

"La tecnologia al servei de la gestió"
AdPime Iberia, S.L.
Informació de contacte:

AdPime Iberia, S.L.
C/ Sant Ferran. 36 L2
08330 Premià de Mar
Telèfon: 937 515 932
e-mail: w6@adpime.com

Amb els ERP actuals optem a funcionalitats desenvolupades per tercers que ens aporten valor al nostre negoci de manera ràpida i sense requerir més que la formació

Principal | Serveis | ERP | Qui Som