Implantar un ERP: Cost o Inversió?

En la passada dècada, les grans companyies s'han caracteritzat per una fe cega, inversió massiva i sovint una póstuma sensació de descontent amb la implantació d'un ERP. Fruit d'aquella bombolla en expansió, moltes organitzacions varen percebre com una obligació més que com una opció la adquisició d'aquesta tecnologia que els permetés gestionar un nou recurs: La Informació.

Per altra banda, els proveïdors de solucions centraren cada cop més esforços en desenvolupar noves funcionalitats que cobrissin els processos de qualsevol tipologia d'empresa. Convençuts de que havien creat el següent pas en la evolució de la gestió empresarial, auguraven als seus clientes increïbles beneficis i un trepidant ROI (Retorn de la Inversió).

A dia d'avui, moltes organitzacions que varen passar per aquesta experiència creuen que implantar un ERP és més aviat un cost que no pas una inversió i han promogut una desconfiança en alguns sectors on no s'ha obtingut el ROI esperat. Simultàniament, els proveïdors de solucions s'esforcen diàriament en millorar les eines d'anàlisi i reporting per a facilitar al client el càlcul del retorn de la inversió.

Sense cap mena de dubte, la única manera d'obtenir el ROI és millorant els processos de negoci que pot suportar un ERP. Quin és el punt que no han tingut en compte totes aquelles empreses on la implantació d'un ERP no ha estat positiva?

El software ERP per si mateix, no importa lo complet i car que sigui, no impactarà ni tant sols mínimament en la rendibilitat del nostre negoci si continuem seguint els mateixos processos que abans de la seva implantació. Amb aquesta nova eina, podrem implementar nous processos i redissenyar els existents, però no sense que abans la organització decideixi quins són aquests processos i accepti la seva utilització de forma unànime i coordinada mitjançant l'ERP.

Així tenim que d'aquelles empreses que no varen saber implantar un ERP amb èxit i obtingueren un ROI sovint inexistent, pensen que aquestes solucions son cares i que en definitiva no produeixen cap millora o benefici. L'origen dels problemes soferts per aquestes empreses es pot enumerar:

Quin és doncs el camí correcte?

S'ha de promoure a tots els nivells de l'organització una predisposició a aquest canvi en els processos de negoci i a la operativa. Només si tot el personal està implicat s'aconseguirà maximitzar els resultats.

El client i el proveidor de solucions han de colaborar estretament per a no només automatitzar els processos existents, sinó per redissenyar-los, permetent així uns nivells de millora importants. Per aconseguir això, sovint s'ha de canviar la mentalitat del client i fer-lo pensar en termes de processos.

Els tradicionals processos verticals es veuran així substituits per processos horitzontals que passen per les diferents àrees de la organització i que promouen la rapidesa, el servei, la qualitat i la innovació.

El client ha de comunicar al consultor les particularitats del seu negoci. El Consultor ha de traspassar el coneixement operatiu sobre l'ERP al client. Només treballant conjuntament com un equip aconseguiran que el funcionament de l'ERP i el redisseny dels processos de negoci segueixi una relació complementaria i sinérgica de manera que cadascuna recolzi a l'altra.

El client ha de tenir clar què vol millorar, quant i en quin plaç. El consultor l'ha d'ajudar a trobar com millorar-ho i conjuntament determinaran els indicadors adecuats per a mesurar aquesta millora, que serà generadora de ROI.

 

ERP - Sistemes de Gestió - Enterprise Resource Planning

"La tecnologia al servei de la gestió"
AdPime Iberia, S.L.
Informació de contacte:

AdPime Iberia, S.L.
C/ Sant Ferran. 36 L2
08330 Premià de Mar
Telèfon: 937 515 932
e-mail: w6@adpime.com

La única manera d'obtenir el ROI és millorant els processos de negoci que pot suportar un ERP.


Principal | Serveis | ERP | Qui Som