Què podem esperar de la implantació d’un ERP ?

Hi ha dos tipus d’implantacions: la implantació informàtica, que es limita a explicar com funciona el programa, i la implantació global, que va més enllà i implanta una nova manera de fer les coses, no pas perquè es facin malament, sinó perquè amb el nou ERP es poden fer millor. Ens inclinem a pensar que l’única forma vàlida d’implantació és la segona, encara que comporti més esforç.

Durant la implantació, s’aniran definint tots els processos a l’empresa. El canvi fonamental consistirà en què en tots ells hi haurà un element comú, l’ERP. És per això que anirem a aplanar la nostra organització. Moltes de les gestions dels responsables poden ser ara gestionades per l’ERP; per exemple, el responsable d’existències haurà de definir la política a l’ERP, i l’ERP seguirà aquella política facilitant que d’altres persones puguin efectuar la gestió de propostes de compra sense la seva intervenció. Això permetrà que, de forma gairebé invisible, les persones responsables puguin recuperar temps per a d’altres gestions. També comporta una major seguretat en totes les gestions.

Aquesta sistematització du a una simplicitat inqüestionable en el funcionament de l’empresa, de tal forma que les empreses solen preguntar-se com van poder sobreviure en temps passats sense un sistema ERP.

Un cop implantat, serà molt més fàcil obtenir un certificat de qualitat, ja que els processos bàsics estaran definits.

L’ERP permetrà fer front amb èxit a la tendència de reducció de terminis de lliurament amb quantitats cada cop menors. Algun dels nostres clients, un cop implantat l’ERP, ha pogut incrementar més del 30% la producció tot mantenint els costos fixes.

Un ERP és també un recol·lector de dades. Aquestes, amb el temps, tenen un valor incalculable, si es tracten adequadament. Pensem, per exemple, en la informació que ens poden facilitar els fitxatges dels operaris de planta. A mesura que passi el temps, podrem conèixer amb total exactitud quant temps s’empra per realitzar cada operació per a cada producte. Això ens permetrà avaluar quines són les operacions que ens estan consumint més recursos i avaluar amb certesa una hipotètica inversió.

Com que disposarem de tota la informació, podrem adoptar una actitud proactiva i avançar-nos a les necessitats de materials o de capacitat productiva (hores per home o màquina).

ERP - Sistemes de Gestió - Enterprise Resource Planning

"La tecnologia al servei de la gestió"
AdPime Iberia, S.L.
Informació de contacte:

AdPime Iberia, S.L.
C/ Sant Ferran. 36 L2
08330 Premià de Mar
Telèfon: 937 515 932
e-mail: w6@adpime.com

Podem i hem de millorar

Principal | Serveis | ERP | Qui Som