Implantació de sistemes ERP, SCM i CRM.

El desenvolupament tecnològic avança a un ritme cada cop més gran. Els mercats canvien. La competència augmenta. Els cicles de llançament s’escurcen. Els costos dels canvis són cada cop més grans i el temps disponible per a prendre decisions està disminuint constantment.

La petita i mitjana empresa no ha de mantenir-se al marge de l’evolució tecnològica. Per aquest motiu , AdPime ofereix a la petita i mitjana empresa la solució Movex, que es caracteritza per:

Solució Integrada: cobreix totes les necessitats de l’empresa industrial: gestió de producció i inventari; control de vendes i màrqueting; procés de comandes i facturació, distribució i programació d’enviaments; gestió financera; e-business; gestió de relacions amb els clients, etc .

Funcionalitat Dinàmica: informació en temps real. Movex dóna suport a un ampli rang de tipus de producció i planificació : fabricació contra comanda; en sèrie; mixta; de procés. Movex és un sistema estàndard. Proporciona les mateixes funcions a una empresa de 10 usuaris o a una multinacional de 1000. Això significa que vostè pot créixer sense necessitat d’implementar nous sistemes ni de reeducar el seu personal.

Brillantment senzill: per a l’usuari, això significa que és fàcil d’entendre i fàcil d’utilitzar. Movex s’explica pràcticament sol gràcies a les seves ajudes contextuals. Tot el sistema segueix les mateixes normes en les tecles i pantalles . Els menús es poden personalitzar fàcilment. Cada usuari pot seleccionar les seves pròpies opcions en tots els processos.

Tecnologia avançada: Movex està disponible per a AS/400, Windows 2000 o Sun / Oracle. Hi ha versions en RPG i Java. Totes les entrades s’efectuen en temps real.

Internacional: tots els documents i pantalles es presenten en l’idioma del receptor. Movex està disponible a més de 40 països; per això no té fronteres.

Compromís de qualitat: Movex es troba en contínua. Cada nova versió actualitza l’anterior i ens ofereix noves funcionalitats.

Seguretat: Movex disposa d’avançades funcions per a limitar l’accés a les dades confidencials.

Movex és un producte desenvolupat per una multinacional de més de 3000 empleats, que compta amb clients com Coca-Cola, Derbi, Bodegues Torres, Estampacions de Sabadell, ABB, Sara Lee (DIM, PLAYTEX, ABANDERADO, PRINCESA, OCEAN, entre d’altres ), Conservas DANI, Freixenet, ...

Servei

"La tecnologia al servei de la gestió"
AdPime Iberia, S.L.
Informació de contacte:

AdPime Iberia, S.L.
C/ Sant Ferran. 36 L2
08330 Premià de Mar
Telèfon: 937 515 932
e-mail: w6@adpime.com
Tecnologia de demà disponible avui

Principal | Serveis | ERP | Qui Som