Definició i implantació de sistemes de qualitat (ISO9000, ISO14000, EFQM)

A AdPime entenem la qualitat com un procés de millora contínua, el desig de fer les coses ben fetes. AdPime li ofereix una molt valuosa ajuda, externa i imparcial, per a inculcar a tots els integrants de l’organització el sentit de “fer les coses bé”, i implantar mètodes de comunicació interna que assegurin l’explotació de tot el talent existent a l’organització.

En la implantació dediquem una especial atenció a:

Servei

"La tecnologia al servei de la gestió"
AdPime Iberia, S.L.
Informació de contacte:

AdPime Iberia, S.L.
C/ Sant Ferran. 36 L2
08330 Premià de Mar
Telèfon: 937 515 932
e-mail: w6@adpime.com
La única constant es el canvi

Principal | Serveis | ERP | Qui Som