Organització Industrial

De res no serveix ésser líder en vendes, si no tenim els nostres costos sota control. Una anàlisi de costos ben estructurada permetrà enfocar els nostres esforços per a maximitzar el benefici de totes les nostres inversions. A més, ens facilitarà la realització de pressupostos amb major fiabilitat.

En l’actualitat, el reclutament de personal especialitzat és cada cop més dificultós i car. A l’empresa, hem de lluitar per tal d’obtenir baixes taxes de rotació de personal, alhora que n’hem de procurar un rendiment acceptable. Per aquest motiu, és important que hi hagi una bona definició de les funcions i les tasques encarregades mitjançant estudis de mètodes de treball. La definició i implantació de sistemes retribuïdors per rendiment (estudis de mètodes i temps de treball mitjançant-ne el cronometratge o MTM) és una fórmula molt útil per aportar una retribució superior a la nostra plantilla, alhora que es garanteix una bona activitat.

Els preus dels locals industrials pugen sense parar. Un trasllat sempre comporta uns costos elevats. Davant d’aquestes perspectives, hem de maximitzar l’aprofitament de l’espai, bé sigui mitjançant nous lay-out, o a través de tècniques just-in-time.

Els diners solen ser un bé escàs. Per això, no només és necessari disposar d’uns costos baixos, sinó que cal també optimitzar els nostres recursos. La implantació de mètodes de planificació que arribin a l’operari comporta reduccions de fins el 50% als inventaris intermitjos. Aquesta reducció d’inventari contribuirà a millorar el control dels nostres processos incrementant la fiabilitat dels lliuraments.

Servei

"La tecnologia al servei de la gestió"
AdPime Iberia, S.L.
Informació de contacte:

AdPime Iberia, S.L.
C/ Sant Ferran. 36 L2
08330 Premià de Mar
Telèfon: 937 515 932
e-mail: w6@adpime.com
El personal es el bé més preuat

Principal | Serveis | ERP | Qui Som